Skip to main content

Huisregels

  1. Stiptheid

Wij verbinden ons er toe als praktijk om de wachttijd in de wachtzaal te beperken tot een minimum.

Dit kunnen we alleen blijven aanbieden als u, als patiënt ook op tijd bent. De patiënt na u heeft immers ook een afspraak en wilt ook graag op het afgesproken tijdstip behandeld worden.
Als u meer dan 5 minuten te laat bent, zal er automatisch een nieuwe afspraak gepland worden.

 

  1. Niet nagekomen afspraken

Wij stellen vast dat er steeds vaker afspraken niet worden nagekomen of niet tijdig (minstens 24u op voorhand) worden geannuleerd. Wij reserveren stoeltijd, assistentie en materiaal om u als patiënt correct en op tijd te kunnen behandelen.

Een niet-terugbetaalde vergoeding van € 25 per voorzien kwartier zal aangerekend worden indien u uw afspraak niet nakomt (zonder verwittiging) of niet tijdig annuleert.
Indien deze verzuimvergoeding niet wordt betaald, behouden wij het recht om u geen afspraken meer te geven in onze praktijk.

Vanaf een 3e gemiste afspraak (zonder verwittiging) door u, of iemand binnen hetzelfde gezin, zal u en het hele gezin geschrapt worden uit ons patiëntenbestand.

Het is de verantwoordelijkheid van u als patiënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen en indien nodig, telefonisch, minimaal 24u op voorhand te verplaatsen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak een digitale herinnering per e-mail. Het sturen van een herinneringsmail is een extra service die we bieden. Het ontslaat u dus niet van uw eigen verantwoordelijkheid.

 

  1. Preventie

Preventie is iets waar wij grote nadruk op leggen in de praktijk. Regelmatig op controle komen, verkleint de kans op problemen of pijn aanzienlijk. Wij verwachten dus van onze patiënten dat zij hier ook aandacht voor hebben. Indien u meer dan 4 jaar niet meer op controle bent geweest bij ons, dan behouden wij het recht om u als patiënt te schrappen uit ons patiëntenbestand en zal u dus geen nieuwe afspraak meer kunnen maken.

 

  1. Informatie

Het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw medische toestand. Gelieve de tandarts/orthodontist dus steeds op de hoogte brengen als er iets verandert aan uw gezondheidstoestand: medicatie, aandoening, zwangerschap,…

Gelieve ons te verwittigen indien er iets wijzigt aan uw algemene gegevens: adres, telefoon nummer, e-mailadres, ziekenfonds,…

 

  1. Tarieven

Om u met de nodige kwaliteit te behandelen, werken wij met de modernste technieken en nemen wij voldoende tijd voor onze behandelingen. Om deze redenen wijken wij voor de meeste behandelingen af van de conventietarieven. Voor preventieve behandelingen (= (half)-jaarlijkse controles) volgen wij wel de conventietarieven. Als volwassene hoeft u bij een controle enkel uw remgeld te betalen, bij kinderen (onder de 18 jaar) verrekenen wij de controle volledig met het ziekenfonds, en hoeft er dus aan ons niets betaald te worden.
Opgelet: dit is enkel zo voor de controles, voor alle andere behandelingen (radiografieën, vullingen, extracties, wortelkanaalvullingen,… en alle orthodontische behandelingen) wordt het volledige bedrag verrekend aan de balie. Na betaling verzenden wij het getuigschrift digitaal naar het ziekenfonds, waardoor u binnen de week uw terugbetaling krijgt.

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling vanuit het ziekenfonds beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Indien er geen terugbetaalde tandzorg was in het voorbije kalenderjaar, dan zal uw persoonlijke aandeel vaak ongeveer verdubbelen.

Door het groeiende aanbod aan tandverzekeringen, in combinatie met continu veranderende voorwaarden is het voor de tandarts/orthodontist onmogelijk te voorspellen hoeveel uw verzekering terugbetaalt. Voor meer info richt u zich best tot uw verzekeringsmakelaar.

 

  1. Betalingen

Betalingen in de praktijk kunnen via bancontact of cash. We accepteren geen Visa of Mastercard. Achteraf betalen via overschrijving is eveneens niet mogelijk. Enkel voor patiënten orthodontie kan een rekening op voorhand reeds betaald worden via overschrijving. Dit dient minstens 3 werkdagen voor de afspraak te worden overgemaakt met vermelding van de naam van de patiënt.

Indien u, of iemand binnen uw gezin, een openstaand bedrag hebt, behouden wij het recht om alle toekomstige afspraken van u, en uw volledige gezin, te annuleren totdat het volledige bedrag voldaan wordt.
Als er meer dan 1 aanmaning door ons moet gebeuren, zal dit bovendien extra administratieve kosten met zich meebrengen, dewelke niet vergoed zijn door het ziekenfonds. Een aanmaning door ons bedraagt € 10, hetgeen bovenop het verschuldigde bedrag zal komen. Indien er na 3 aanmaningen nog steeds geen (volledige) betaling is gebeurd, zal het dossier worden doorgegeven aan een Incasso bureau. De bijkomende kosten hiervan zijn eveneens voor uw rekening.

Voor grote werken zoals prothese, implantaten of kroon en brugwerk zal er bij de eerste afspraak een voorschot van 50% worden afgerekend.

 

  1. Orthodontie

Om vlot tot een mooi eindresultaat te komen, is het belangrijk om regelmatig op controle te komen met de beugel. Indien afspraken regelmatig worden verzet en/of vergeten, zal dit het eindresultaat steeds negatief beïnvloeden. Bovendien weigert het ziekenfonds alle terugbetaling, indien er meer dan 6 maanden tussen 2 controles zit.

Voor de start van een orthodontische behandeling wordt er steeds een prijsopgave opgemaakt en uitgelegd. Het is dus op voorhand duidelijk wanneer welke bedragen moeten betaald worden. Het is dus niet mogelijk om rekeningen in schijven te betalen. Evenmin is het mogelijk om rekeningen achteraf te betalen. Er wordt steeds voorafgaand aan de afspraak waarop de afrekening gebeurd een mail gestuurd met de ereloonnota. Dit bedrag kan ofwel op dag zelf betaald worden (cash of bancontact) ofwel op voorhand via overschrijving (de betaalgegevens staan in de mail). Bij een overschrijving moet het bedrag minimaal 3 werkdagen op voorhand op onze rekening staan.
Als er toch openstaande bedragen zijn, zal er geen vervolgafspraak ingepland worden, tot en met het verschuldigde bedrag voldaan is.

Indien er een beugel vervaardigd wordt in het orthodontisch laboratorium, zal deze beugel steeds aan het afgesproken bedrag betaald moeten worden, ook al wordt deze beugel uiteindelijk niet geplaatst door toedoen van de patiënt (bijvoorbeeld weigering om beugel te plaatsen in de mond, niet komen ophalen van nachtbeugels,…)

Betalingen kunnen niet uitgesteld, vervroegd, opgesplitst of verplaatst worden omwille van tandverzekeringen. Door het grote aanbod van verzekeringen, met elks hun eigen voorwaarden, is het onmogelijk om betalingen voor iedereen individueel hierop aan te passen. De betalingen zullen steeds de prijsopgave volgen die voor de behandeling werd opgemaakt.