Tarieven


De tandartsen in onze praktijk werken niet geconventioneerd. We zijn dus vrij in de bepaling van de honoraria. Dit geeft ons de mogelijkheid om te werken met assistentie, een up to date sterilisatie en kwalitatieve materialen. Onze tandartsen volgen met regelmaat bijscholing om de nieuwste technieken toe te kunnen passen.

Voor uitgebreide behandelingen kan u altijd een gedetailleerde kostenraming op papier vragen.

Mondzorgtraject:

De patiƫnten die het voorgaande kalenderjaar een terugbetaalde prestatie hadden, krijgen een hogere terugbetaling dan patiƫnten die niet regelmatig op controle komen.

Terugbetaling door ziekenfondsen en extra verzekeringen:

Door de wildgroei aan formules bij de ziekenfondsen en extra verzekeringen is het voor de tandarts zeer moeilijk geworden om de terugbetaling in te schatten. U kan altijd een raming vragen aan de tandarts, zodat u bij uw verzekeraar de correcte terugbetaling kan opvragen.

U kan na de behandeling een uniform document krijgen welke alle verzekeraars aanvaarden.